Wisła hydrologia

Wisła jest rzeką dość ubogą w wodę. Jej średni przepływ na odcinku warszawskim wynosi około 600 m3/s. Charakterystycznym dla Wisły zjawiskiem hydrologicznym jest częste występowanie długotrwałych i głębokich jesiennych niżówek. Niski stan wody utrudnia lub nawet uniemożliwia żeglugę większym jednostkom. Z drugiej strony powszechnym zjawiskiem są również wezbrania wód Wisły, które w jej środkowym biegu występują przeważnie w marcu i są wynikiem spływu wód roztopowych w niżowej części dorzecza. Pokrywa lodowa pojawia się na Wiśle najczęściej w drugiej połowie stycznia, natomiast ustępuje pod koniec lutego. Jakkolwiek jesienne niżówki nie są w stanie zniechęcić najbardziej wytrwałych kajakarzy, tak zlodzenie Wisły w czasie bardziej mroźnych zim może stanowić pewną barierę - na szczęście z czasem samoistnie ustępującą.

Pliki video:


Wywiad - hydrolodzy