Linkownia

http://www.um.warszawa.pl - strona Urzędu m.st. Warszawy

http://www.fundacjakim.pl - strona Fundacji KiM.

http://wwf.pl/projekty/wisla.php - strona poświęcona projektowi „Wisła” prowadzonemu przez polski oddział międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF (dawniej World Wildlife Fund).

http://www.jawisla.pl - strona Fundacji „Ja Wisła”, która za cel postawiła sobie ochronę Królowej Polskich Rzek oraz przywrócenie warszawiakom radości obcowania z nią. Fundacja organizuje m.in. spacery i rajdy rowerowe wzdłuż brzegów Wisły, plenerowe projekcje filmów pod mostem Łazienkowskim na Cyplu Czerniakowskim, koncerty na zabytkowej barce Herbatnik w Porcie Czerniakowskim i wiele innych akcji.

http://www.pogodynka.pl/hydro.php - serwis pogodowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kajakarze, którzy chcą uniknąć szorowania swą łódką po dnie rzeki bądź pływania slalomem wśród łach, mogą tu sprawdzić aktualny stan wody, a także przepływ Wisły w Warszawie. Jeśli ktoś z kolei planuje trenowanie eskimosek, znajdzie tu również informację o temperaturze wód Królowej Polskich Rzek w stołecznym odcinku jej biegu. Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat stanu wody patrz również: http://www.pogodynka.pl/hydrobiuletyn.php.

http://www.um.warszawa.pl/wisla/index.php - strona poświęcona rejsom po Wiśle, na które zaprasza Urząd m. st. Warszawy.

http://www.kajak.org.pl - strona dla miłośników kajakarstwa.