Bibliografia

Dylewski, A. (2005). Warszawa. Przewodnik kieszonkowy. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.

Formuła 1 nad Wisłą i na moście Świętokrzyskim (2007). Gazeta Wyborcza Stołeczna, 2007-06-01.

Głownia, J., Maczubski, T. (1976). Mazowsze. Panorama turystyczna. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Grzybek, M. (2006). Warszawskie metro - historia i teraźniejszość. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Jana Węgleńskiego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. (http://www.warszawa1939.pl/strona_bez.php?kod=metro_04).

Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kotańska, A., Topolska, A. (2004). Warszawa wczoraj i dziś. Marki: Parma Press.

Lisicki, G. (2008). "Kocham Cię" na moście kolejowym. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 2008-03-09.

Monitoring rzek w 2007 roku (2007). Warszawa: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 6 (1996). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (2007).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (1998). Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 166 poz. 1224.

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku (2007). Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.

Wisła, odc. 1-5 (2002). Reż. Rafał Mierzejewski. TVP1.

Wisła czysta, bezpieczna, piękna. Raport z pierwszej części programu (2004). Warszawa/Kwidzyn: WWF Polska, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa.

Wójtowicz, K. (2008). Saska Kępa odzyska plażę. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 2008-06-09.

Wykaz oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych w eksploatacji na obszarze województwa mazowieckiego (2008). Warszawa: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Źródła internetowe:

http://kampinoski-pn.gov.pl/ - oficjalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

http://natura2000.mos.gov.pl/ - Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

http://pl.wikipedia.org/ - Wikipedia. Wolna encyklopedia

http://wkwpttk.blox.pl/html - kronika Warszawskiego Klubu Wodniaków

http://www.ksspojnia.pl/ - Klub Sportowy Spójnia Warszawa

http://www.mpwik.com.pl/ - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie

http://www.praga-pn.waw.pl/ - Serwis Informacyjny Dzielnicy Praga Płnoc m. st. Warszawy

http://www.sztuka.net.pl/ - serwis sztuka.net

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/mosty.php - warszawskie mosty w serwisie Urzędu m. st. Warszawy

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/zielona/ - ePrzewodnik, Zielona Warszawa on-line, serwis Urzędu m. st. Warszawy

http://www.vattenfall.pl - strona producenta ciepła sieciowego dla Warszawy i okolic

http://www.wtw.waw.pl/ - Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie