Podziękowania

Szanowni Państwo,
pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym mogli¶my zrealizować projekt "Rzeki bez granic - kajakowe wycieczki edukacyjne po warszawskim odcinku Wisły", którego dopełnieniem jest "Kajakowy przewodnik po warszawskim odcinku Wisły".

Szczególne podziękowania składam:

URZĘDOWI M.ST. WARSZAWY za sfinansowanie tego projektu ze ¶rodków Biura Ochrony ¦rodowiska.

Markowi Piwowarskiemu - pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły

Angelice Skrońskiej-Kaczmarek - pracownikowi Działu ds. Zagospodarowania Brzegów Wisły Zarz±d Mienia m.st. Warszawy

Funkcjonariuszom Policji Rzecznej, a szczególnie Pawłowi Brzezińskiemu - rzecznikowi prasowemu Komendanta Komisariatu Policji Rzecznej.

Bohaterom reportaży: Piotrowi Matyjasiakowi - pracownikowi Centrum Badań Ekologicznych PAN, dr Włodzimierzowi Ławaczowi - ekologowi PAN, Tomaszowi Lewickiemu i Michałowi Mazgajskiemu - hydrologom z IMGW, Grzegorzowi Radomskiemu - armatorowi jednostki "SARNA", Bogdanowi Laskowskiemu - licencjonowanemu rybakowi.

Autorom tekstów: Marcinowi Chodorowskiemu, Piotrowi Kaliszkowi, Piotrowi Darkowskiemu i Jackowi Starzyńskiemu - za udostępnienie tekstu, Markowi Piwowarskiemu - za udostępnienie tekstu.

Autorom zdjęć: Michałowi B±kowi, Marcinowi Chodorowskiemu, Krzysztofowi Kubiakowi, Monice Łaskawskiej, Markowi Mazurowi, Piotrowi Opacianowi, Maciejowi Soczewce, Kazikowi Rabińskiemu, Markowi Ostrowskiemu, Wojtkowi Chyczewskiemu, Wojtkowi Milewskiemu, Ewie Kiec.

Autorom reportaży: Marcinowi Chodorowskiemu, Zygmuntowi F±farze, Karolowi Mysiakowi

Koordynatorce projektu: Katarzynie Słowik Fundacja KiM

Tomaszowi Filipowiczowi - za korektę tekstów (www.sztuka-slowa.pl)

Ewie Kiec - za wykonanie szaty graficznej (www.evika.pl)

Łukaszowi Matejce - za złożenie i uruchomienie prezentacji od strony technicznej (www.mejdej.pl)

Michałowi B±kowi - za konsultacje (www.logjams.pl)

Markowi Ostrowskiemu - za udostępnienie zdjęć (www.samper.pl)

Firmie szkoleniowej COMARTIN - za wsparcie (www.comartin.pl)

Firmie Studio Graficzne S.C. - za wsparcie IT (www.studiograficzne.com)

Następnym razem spotkajmy się na warszawskiej Wi¶le

Pozdrawiam
Monika Łaskawska
Fundacja KiM