KontaktAdres korespondencyjny:

Fundacja Promocji Rekreacji „KiM”
ul. Partyzantów 21
05-092 Łomianki

Numer rachunku
168009 0007 0013 0794 9001 0003
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

NIP 118-186-01-19

e-mail: [email protected]
www.fundacjakim.pl